pęknięte naczynie

Rozpoznanie

pacjent cierpi na chaos w obydwóch półkulach
odebrano mu przestrzeń zajęto mu czas
uwięziono mu morza żadna rzecz jego jest
stracił ostatnie prawa w świetle dnia powszedniego
patrzy w niebo gwiażdziste szukając stref wpływów
stan trzeba nazwać ciężkim nie liczmy na cud