minuta mówienia

Minuta mówiena

uczcijmy jeszcze teraz
pamięć nieumarłych
niejedną minutą mówienia

mówmy o nich tak
by powietrze wokół nas rozsuwało się z chrzęstem
przepuszczając okrągłe oczy zbudzonych gołębi
otwórzmy im korytarze naszej wdzięczności
pozwólmy błądzić w tunelach niechęci
mówmy o nich obnażonym ostrzem które nie zabija
niech przedrą się przez wyschnięte rzeki ukłonów
i przed ostatnią wiieczerzą ujrzą światło w labiryncie

mówmy o nich tak
by przed śmiercią jeszcze poznali
treść naszego o nich milczenia