minuta mówienia

* * *

zasypianie zasypianie pod wiatr
i smgi piasku w naszych twarzach
wymięte oczy w rudym dymie
i wielogarbne karawany zdarzeń
oazy przeminiętych imion
burze nadciągających spraw

wątłe odbicia naszych szlaków
w pobladłych snach tragarzy słów
prowadzą nas do niespotkania
przez wędrujący pojęć próg
nużąca radość zasypiania
z wiatru i piasku suchy napój